Минало Перфектно Продължително Време. Английски език. Обобщаваща таблица

За да получавате известия за нови статии с Английска граматика, въведете Вашия e-mail тук:

 

Past Perfect Continuous Tense

Минало перфектно продължително време

 • Учебен център “Скоростно Учене” предлага

Индивидуални Онлайн уроци по Английски език с жива връзка с преподавател.

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за ВЪЗРАСТНИ

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за УЧЕНИЦИ


Видео


Граматика

Кога

Използваме МИНАЛО ПЕРФЕКТНО ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ВРЕМЕ, когато говорим за:

 • Действия и ситуации, продължавали до преди определен момент в миналото. Използваме минало перфектно продължително време, за да покажем, че нещо е започнало в миналото и е приключило в миналото, преди друг момент. Това означава, че действието НЕ продължава и в настоящето.

Ani and Lucy had been playing computer games for three hours before they got tired.
/Ани и Луси бяха играли компютърни игри три часа преди да се уморят./

 • Действия и ситуации, спиращи точно преди определен момент в миналото.

We had been working for over an hour, so we took a break.

/Ние бяхме работили повече от час, за това си взехме почивка./

 • Причина за нещо и ефект от него в миналото. Това време се използва и за изразяване на резултат от дадено действие (или бездействие).

Lara failed the exam, because she had not been studying enough.
/Лара се провали на изпита, защото не беше учила достатъчно./

Как

had + been + глагол+ing

+

?

I had been playing tennis

You had been playing tennis

He had been playing tennis

She had been playing tennis

It had been playing tennis

We had been playing tennis

You had been playing tennis

They had been playing tennis

I hadn’t been playing tennis

You hadn’t been playing tennis

He hadn’t been playing tennis

She hadn’t been playing tennis

It hadn’t been playing tennis

We hadn’t been playing tennis

You hadn’t been playing tennis

They hadn’t been playing tennis

Had I been playing tennis?

Had you been playing tennis?

Had he been playing tennis?

Had she been playing tennis?

Had it been playing tennis?

Had we been playing tennis?

Had you been playing tennis?

Had they been playing tennis?

Ако искате да зададете въпрос с въпросителна дума (what, where, when, how, etc.), тя ще стои в началото на изречението, изпреварвайки had

How had you been playing tennis….?

Правопис

Имаме някои правописни особености за добавяне на окончанието -ing към глагола.

В общия случай

Ако думата завършва на: -e

Ако думата завършва на: съгласна + гласна + съгласна

 • -ing

-e → -ing

Удвояваме последната буква и добавяме -ing

read- reading

Walk – walking

Play – playing

write – writing

smile – smiling

give – giving

sit – sitting

put – putting

plan – planning

Внимавайте

 • Използваме минало перфектно време, когато искаме да наблегнем на резултата от действието, преди друго минало действие да настъпи.

  • She had written a report for her work when her boss phoned her. (Тя беше написала отчет за нейната работа, когато нейният шеф звънна -> Тя вече е приключила с отчета и само резултатът е важен.)

 • Използваме минало перфектно продължително време, когато искаме да наблегнем повече на самото действие и времето, което е отделено за него преди друго минало действие да настъпи, отколкото на резултата.

  • She had been writing a report for about 2 hours when her boss phoned her. (Тя беше писала отчет за нейната работа в продължение на два часа, преди нейният шеф да звънне -“ важна е продължителността на действието, а не резултатът).

Сигнални думи

Често използваме следните сигнални думи със МИНАЛО ПЕРФЕКТНО ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ВРЕМЕ:

For

For – за период от време

I’d been working here for four years, so they gave me a raise.

Since

Since – за точен момент на започване

I’d been working here since I moved to the country.

Before

We’d been playing on our phones before the lesson started

All day/night/…

I had been working all day.

Към граматиката за ниво Beginner НачинаещиКъм граматиката за ниво Elementary Малко напредналиКъм граматиката за ниво Pre-intermediate Pre-intermediateКъм граматиката за ниво Intermediate IntermediateКъм граматиката за ниво Upper-intermediate Upper-intermediate


Направете бърз тест върху граматиката:

Past Perfect Continuousезиков център, английски език, тест, за ученици, варна, онлайн, езикови курсове, уроци по английски, мога, не мога, английска граматика, научи английски, бързо

Направете бърз тест върху граматиката:

Past Perfect Continuousезиков център, английски език, тест, за ученици, варна, онлайн, езикови курсове, уроци по английски, мога, не мога, английска граматика, научи английски, бързо


ИГРАЙТЕ ОЩЕ ИГРИ ЗА УПРАЖНЕНИЕ

 

 • Учебен център “Скоростно Учене” предлага

Индивидуални Онлайн уроци по Английски език с жива връзка с преподавател.

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за ВЪЗРАСТНИ

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за УЧЕНИЦИ

 german-to-englishОнлайн обучение – Английски и Немски език -> photo11Всички глаголни времена в Английски език -> memory champПолезни съвети при учене ->
 • Учебен център “Скоростно Учене” предлага

Индивидуални Онлайн уроци по Английски език с жива връзка с преподавател.

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за ВЪЗРАСТНИ

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за УЧЕНИЦИ

Може да се регистрирате за ОНЛАЙН обучение като попълните заявката и наш сътрудник ще се свърже  Вас в рамките на 1 работен ден:

Лични данни

 
 
 
 
 

Потвърждение

<span style=”color: #ffffff;”>Езиков център варна</span> <span style=”color: #ffffff;”>курсове по английски език</span><span style=”color: #ffffff;”>курсове по немски език</span><span style=”color: #ffffff;”>английски език</span><span style=”color: #ffffff;”>он-лайн курсове</span><span style=”color: #ffffff;”>дистанционно обучение</span><span style=”color: #ffffff;”><strong>езиков център. английски език. немски език. курсове по английски език. курсове по немски език. дистанционно обучение. он-лайн курсове. он-лайн курсове по английски. он-лайн курсове по немски. курсове по английски. курсове</strong> по немски.</span>