Future Perfect Continuous Tense – Бъдеще Перфектно Продължително време

За да получавате известия за нови статии с Английска граматика, въведете Вашия e-mail тук:

 

Future Perfect Continuous Tense
Бъдеще перфектно продължително време

 • Учебен център “Скоростно Учене” предлага

Индивидуални Онлайн уроци по Английски език с жива връзка с преподавател.

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за ВЪЗРАСТНИ

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за УЧЕНИЦИ

КОГА? Използваме БЪДЕЩЕ ПЕРФЕКТНО ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ВРЕМЕ, когато говорим за:

 1. Действия, които са започнали в миналото, продължават в настоящето и приключват в точно определен момент в бъдещето.
 • They will have been cleaning for over an hour by the time Ani comes.
 • Те ще са чистили за повече от час докато Ани дойде.
 • She is going to have been writing this book for two years when she finally finishes it.
 • Тя ще е писала тази книга две години докато накрая я завърши.
 • Ani will have been teaching at this school for 10 years when she retires.
 • Ани ще е преподавала в това училище 10 години, когато се пенсионира.

Акцентът при това време е продължителността на действието за това се използва с изрази като: for half an hour, for three weeks и since January.

Kогато използваме това време, ние си представяме, че сме в определен момент в бъдещето и поглеждаме назад, за да видим колко време е продължавало действието.

Обърнете внимание, че бъдещият момент, до който се извършва действието е в сегашно просто време, а не в бъдеще просто време.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

2. Разлика между Бъдеще продължително и бъдеще перфектно продължително е, че бъдеще продължително акцентира върху прекъснати действия в даден бъдещ момент, докато бъдеще пефектно продължително върху времетраенето на съответното действие, извършвано преди друго действие.

  • He will be exhausted because he will be running too long.
   Това изречение акцентира върху това, че той ще бъде изтощен, защото ще бяга в определен бъдещ момент.
  • He will be exhausted because he will have been running for 2 hours.
   Акцентът е, че той ще бъде изтощен, защото ще тренира в продължение на определен период от време.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

3. Бъдеще перфектно продължително, използвано преди друго действие в бъдещето ни помага да изразим причина и резултат.

 • Ani will be hungry when she arrives at work because she will have been travelling for 2 days.

Как?: will/won’t или be going to + have + been + глагол+ing

+

?

I will have been playing tennis…

You are going to have been playing tennis…

He will have been playing tennis…

She is going to have been playing tennis…

It will have been playing tennis…

We are going to have been playing tennis…

You will have been playing tennis…

They are going to have been playing tennis…

I won’t have been playing tennis…

You aren’t going to have been playing tennis…

He won’t have been playing tennis…

She isn’t going to have been playing tennis…

It won’t have been playing tennis…

We aren’t going to have been playing tennis…

You won’t have been playing tennis…

They aren’t going to have been playing tennis…

Will I have been playing tennis…?

Are you going to have been playing tennis…?

Will he have been playing tennis…?

Is she going to have been playing tennis…?

Will it have been playing tennis…?

Are we going to have been playing tennis…?

Will you have been playing tennis…?

Are they going to have been playing tennis…?

Ако искате да зададете въпрос с въпросителна дума (what, where, when, how, etc.).

How long will you have been playing tennis…?

 

ВНИМАВАЙТЕ! Глаголите се делят на динамични (такива, които изразяват действия) и статични (такива, които изразяват състояния и абстрактни концепции).

НЕ МОЖЕМ да използваме статични глаголи (to know, to seem, to be…) с бъдеще перфеkтно продължително време. С тях може да използваме бъдеще перфектно време. Научете всичко за динамични и статичи глаголи

On Thursday, I will have been knowing you for a week.

On Thursday, I will have known you for a week.

I will have been reading forty-five books by Christmas.

I will have read forty-five books by Christmas.

ПРАВОПИС: Имаме някои правописни особености за добавяне на окончанието -ing към глагола.

В общия случай

Ако думата завършва на: -e

Ако думата завършва на: съгласна + гласна + съгласна

 • -ing

-e → -ing

Удвояваме последната буква и добавяме -ing

read- reading

walk – walking

play – playing

write – writing

smile – smiling

give – giving

sit – sitting

put – putting

plan – planning

СЪКРАЩЕНИЯ:

I will have > I’ll have > I’ll’ve

you will have > you’ll have > you’ll’ve

he will have > he’ll have >he’ll’ve

she will have > she’ll have > she’ll’ve

it will have > it’ll have > it’ll’ve

we will have > we’ll have > we’ll’ve

they will have > they’ll have > they’ll’ve

СИГНАЛНИ ДУМИ: Често използваме следните сигнални думи с БЪДЕЩЕ ПЕРФЕКТНО ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ВРЕМЕ:

For + период от време

For – за период от време

In December, I’ll have been working here for four years.

When / by the time

След тях обикновено използваме сегашно просто време.

When I turn thirty-two, I’ll have been working here for four years.

By the time my son is five, I’ll have been working here for four years.

Индивидуални Дистанционни обучения по Английски и Немски език – всички нива. Жива видео връзка с преподавател, гъвкав график.

НАПРАВЕТЕ КРАТЪК ТЕСТ, ЗА ДА ПРОВЕРИТЕ ДАЛИ СТЕ УСВОИЛИ БЪДЕЩЕ ПЕРФЕКТНО ПРОДЪЛЖИТЕЛНО

Направете бърз тест върху граматиката:

Бройни и редни числаезиков център, английски език, тест, за ученици, варна, онлайн, езикови курсове, уроци по английски, мога, не мога, английска граматика, научи английски, бързо

УПРАЖНЯВАЙТЕ СЕ И С ТАЗИ ИГРА:


Към граматиката за ниво Beginner Начинаещи

Към граматиката за ниво Elementary Малко напреднали

Към граматиката за ниво Pre-intermediate Pre-intermediate

Към граматиката за ниво Intermediate Intermediate

Към граматиката за ниво Upper-intermediate Upper-intermediate

german-to-englishОнлайн обучение – Английски и Немски език -> photo11Всички глаголни времена в Английски език -> memory champПолезни съвети при учене ->
 • Учебен център “Скоростно Учене” предлага

Индивидуални Онлайн уроци по Английски език с жива връзка с преподавател.

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за ВЪЗРАСТНИ

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за УЧЕНИЦИ

Може да се регистрирате за ОНЛАЙН обучение като попълните заявката и наш сътрудник ще се свърже  Вас в рамките на 1 работен ден:

Лични данни

 
 
 
 
 

Потвърждение

Езиков център варна курсове по английски езиккурсове по немски езиканглийски езикон-лайн курсоведистанционно обучениеезиков център. английски език. немски език. курсове по английски език. курсове по немски език. дистанционно обучение. он-лайн курсове. он-лайн курсове по английски. он-лайн курсове по немски. курсове по английски. курсове по немски.