Facebook
Menu

FCE – Примерни материали за подготовка за тест в частта “Говорене”

FCE – Примерни материали за подготовка за тест в частта “Говорене”

Частта с говорене на FCE се състои от четири различни задачи, като общата продължителност на изпита е около 14 минути.

Първа част е кратко представяне на себе си, по време на което изпитваните трябва да кажат своето име, професия, местожителство и интереси. Продължителността е разделена на следния принцип: 1 минута за подготовка и от 1 до 2 минути за говорене.


Втората част представлява дискусия на определена тема, като изпитващите предоставят картина или текст, които трябва да се коментират от изпитваните. Тази задача изисква изпитваните да изкажат мнение и да разгърнат аргументите си. Принципът е същия: 1 минута за подготовка и от 1 до 2 минути за говорене.


Третата част е взаимна дискусия на тема, която изпитваните трябва да обсъдят заедно, като обменят мнения и идеи и в края на дискусията достигнат до общо заключение и съгласие по съответната тема. Състои се от 2 минути за подготовка и от 2 до 3 минути за говорене.


Четвъртата част представлява задаване на допълнителни въпроси от изпитващият към изпитваните, които целят да извлекат повече детайли и аргументи относно мнението на изпитваните по по-рано дискутираните въпроси. Състои се от 2 минути за подготовка и от 3 до 4 минути за говорене.

Оценяване

Говоренето на FCE теста се оценява от изпитващите по няколко критерия, включително граматика, лексика, произношение, паузи и използване на езикови структури.

В рамките на всеки отделен разговор, изпитващите търсят доказателства за умението на кандидата да използва тези елементи и да комуникира ясно и ефективно на английски език. Важно е да се използват по-сложни граматични конструкции, разнообразни и точни думи и изрази.

Произношението на кандидата също е важен критерий за оценяване. Изпитващите търсят ясно и разбираемо произношение на английските думи, правилното ударение в думите и избягването на силно акцентиране на думите от родния език на кандидата.

Освен това, изпитващите оценяват и паузите в изказа и използването на елементи като въпроси, отговори, каузативни изрази и други.

Крайната оценка е върху общото представяне по време на говоренето на FCE теста, като тази оценка включва оценки по всички тези критерии.


Подгответе се и за секцията “Писане”. Кликнете тук>>

Всичко за Първи Сертификат на Кеймбридж (FCE exam) / прочетете първоначалната информация за всички компоненти на изпита тук>>

Проверете как бихте се справили с FCE теста в частта за ‘Четене’ и “Слушане’

 *тестът съдържа реални изпитни материали; резултатът от теста ще видите веднага, след като го завършите.

Към безплатния FCE ‘Четене’ и “Слушане’ – Тест>>
Може да проверите как бихте се справили и с компонентите ‘Писане’ и ‘Говорене’

ези компоненти се провеждат с реални изпитни материали с наш преподавател на живо в нашата онлайн класна стая. След като получите своите резултати, изпитващият Ви преподавател, ще Ви даде насоки върху какво да работите, за да постигнете оптимална оценка.

Двата компонента ‘Писане’ и ‘Говорене’ от изпита се заплащат в размер на 75лв.

*при постигане на резултат над 65%, е възможно да се издаде сертификат по Общата Европейска Езикова рамка, удостоверяващ нивото на езика, което сте показали. Цената на сертификата е включена в общата цена на изпита. Към регистрация за FCE – Писане и Говорене Тест>>

Може да се регистрирате за Тест ‘Писане’ и “Говорене” или директно за Онлайн Индивидуално обучение за сертификатна подготовка (FCE) като попълните заявката, а наш сътрудник ще се свърже с Вас в рамките на 1 работен ден:

Лични данни

 
 
 
 
 

Потвърждение

сертификатна подготовка; FCE; CAE; IELTS; online; онлайн; дистанционно; онлайн обучение; дистанционно обучение; онлайн обучение за изпит по интернет; обучение по интернет; курс по интернет; как да се подготвя за IELTS; как да се подготвя за CAE; как да се подготвя за FCE; първи сертификат; сертификатно обучение cambridge; british council; английски език; английски; сертификат по английски език; сертификатна подготовка по английски език; сертификати на кеймбридж; сертификати на кеймбрич; сертификати по английски език; международни сертификати по английски език