Will, Be going to, Present continuous, Present simple

За да получавате известия за нови статии с Английска граматика, въведете Вашия e-mail тук:

 

Изразяване на бъдеще време с Will, Be going to, Present continuous, Present simple. Английски език. Обобщаваща таблица.

  • Учебен център “Скоростно Учене” предлага

Индивидуални Онлайн уроци по Английски език с жива връзка с преподавател.

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за ВЪЗРАСТНИ

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за УЧЕНИЦИ

 

ИЗРАЗЯВАНЕ НА БЪДЕЩЕ ВРЕМЕ. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

У

П

О

Т

Р

Е

Б

А

WILL/WON’T

BE GOING TO

PRESENT CONITNUOUS

PRESENT SIMPLE

Предсказания и прогнози

– I think he will win the match.

Мисля, че той ще спечели мача.

– The weather will be sunny all week.

Времето ще бъде слънчево цяла седмица.

Предсказания, които е вероятно да се случат, тьй като има доказателства за това към момента на говорене.

– Look at those clouds – it’s going to rain.

Погледни тези облаци, ще вали.

Планирани и организирани действия, които ще се случат със сигурност. Задължително се посочва кога действието ще се изпълни, в противен случай се разбира, че се случва в момента.

-We are getting married this August. I have sent all the invitations to the guests.

Ние ще се женим през Август. Изпратила съм всички покани до гостите.

– I’m having a coffee with my boss tomorrow.

Аз ще пия кафе с шефа си утре.

– They are flying to Australia tomorrow.

Те ще летят до Австралия утре.

Събития, които се повтарят и са фиксирани в график. Задължително се посочва кога действието ще се изпълни.

-It’s my birthday tomorrow

Имам рожден ден утре.

-It’s Christmas next week.

Коледа е следващата седмица.

Спонтанни решения

– Yes, I will marry you!

Да, ще се оженя за теб!

Планирани действия

I’m going to fly to New York this Monday.

Ще летя до Ню Йорк този понеделник.

График за:

-Автобуси

-Влакове

-Самолети

-Кино

The film starts at 8:00 p.m.

Филмът започва в 8ч.

Оферти/обещания

– I will help you move that fridge.

Ще ти помогна да преместиш онзи хладилник

– I will call you tomorrow.

Ще ти се обадя утре.

Намерения

-I’m going to read for my test tonight.

Ще чета за теста тази вечер.

 

Направете бърз тест върху граматиката:

WILL, BE GOING TO, PRESENT SIMPLE, PRESENT CONTINUOUSезиков център, английски език, тест, за ученици, варна, онлайн, езикови курсове, уроци по английски, мога, не мога, английска граматика, научи английски, бързо

Направете бърз тест върху граматиката:

WILL, BE GOING TO, PRESENT SIMPLE, PRESENT CONTINUOUSезиков център, английски език, тест, за ученици, варна, онлайн, езикови курсове, уроци по английски, мога, не мога, английска граматика, научи английски, бързо

УПРАЖНЯВАЙТЕ СЕ ОЩЕ С ТАЗИ ОНЛАЙН ИГРА:

Към граматиката за ниво Beginner Начинаещи

Към граматиката за ниво Elementary Малко напреднали

Към граматиката за ниво Pre-intermediate Pre-intermediate

Към граматиката за ниво Intermediate Intermediate

Към граматиката за ниво Upper-intermediate Upper-intermediate

 german-to-englishОнлайн обучение – Английски и Немски език -> photo11Всички глаголни времена в Английски език -> memory champПолезни съвети при учене ->
  • Учебен център “Скоростно Учене” предлага

Индивидуални Онлайн уроци по Английски език с жива връзка с преподавател.

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за ВЪЗРАСТНИ

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за УЧЕНИЦИ

Може да се регистрирате за ОНЛАЙН обучение като попълните заявката и наш сътрудник ще се свърже  Вас в рамките на 1 работен ден:

Лични данни

 
 
 
 
 

Потвърждение

 

Езиков център варна

курсове по английски език
курсове по немски език
английски език
он-лайн курсове
дистанционно обучение

езиков център. английски език. немски език. курсове по английски език. курсове по немски език. дистанционно обучение. он-лайн курсове. он-лайн курсове по английски. он-лайн курсове по немски. курсове по английски. курсове по немски.