Facebook
Menu

Всичко за Първи Сертификат на Кеймбридж (FCE exam)

Всичко за Първи Сертификат на Кеймбридж (FCE exam)

*В тази статия ще намерите:

 1. Информация за това какви са компонентите на реалния тест
 2. Примерни материали и обяснения за всеки един от компонентите
 3. Скала на оценяване
 4. Безплатен онлайн тест за компонентите ‘Четене’ и ‘Слушане’
 5. Регистрация за заявка за провеждане на изпитните компоненти ‘Говорене’ и ‘Писане’

Ако сте решили да се явите на изпита за Първи Сертификат на Кеймбридж, поздравления! Вие сте направили първа крачка към подобряване на своето езиково развитие и кариера!

Какви ползи ще получите от този изпит:

 1. Подобрява езиковите умения: Изпитът за FCE е проектиран да измерва уменията за четене, писане, говорене и слушане на английски език. Подготовката за изпита ще Ви помогне да развиете и подобрите тези умения и да комуникирате по-ефективно на английски език в бъдеще.
 2. Признат от работодателите: Сертификатът FCE е известен и признат в световен мащаб. Това може да ви помогне да се отличите пред работодателите и да получите предимство при конкуренцията за работа.
 3. При кандидатстване в университет в чужбина: Изпитът се изисква от повечето университети в чужбина. 
 4. Отваря врати за по-напреднали сертификати: Ако планирате да продължите образованието си или да работите в област, където английският е езикът на комуникация, сертификатът FCE ще ви помогне да преминете към по-напреднали сертификати като CAE (Certificate in Advanced English) или CPE (Certificate of Proficiency in English).
 5. Увеличава личната увереност: Подготовката и успешното вземане на изпита за FCE може да увеличи личното ви увереност и да ви помогне да постигнете други цели в живота си.

FCE тестът е комплексен и измерва Вашите умения при четене, писане, говорене и слушане на английски език. За да се справите успешно с изпита, трябва да знаете всички компоненти на изпита и да имате стабилна подготвителна стратегия. За да се явите на теста трябва да сте прокрили минимум ниво В2 по Европейската Езикова рамка; желателно е да имате и С1.

Проверете безплатно Вашето ниво на английски език по Oбщата Европейска Езикова рамка с този тест>>

Кои са компонентите на FCE теста?

Част 1: Разговор между изпитващия и всеки кандидат поотделно (въпроси за Вашите интереси, кариера или образование, свободно време и др).

Част 2: Изпитващият дава на всеки кандидат по 2 снимки. Всеки кандидат трябва да говори за своите снимки около 1 минута без прекъсване, след което изпитващият кани другия кандидат да коментира същите снимки (за около 30 секунди).

Част 3: Разговор между кандидатите. Изпитващият дава на кандидатите материали и задание. Кандидатите трябва да разговарят помежду си и да се опитат да постигнат решение/консенсус.

Част 4: Дискусия между двамата кандидати на теми, свързани с третата част.

Общото време, което ще Ви бъде предоставено е 14 мин. /разгледайте примерни видеа от секцията ‘Говорене” тук>>


Проверете как бихте се справили с FCE теста в частта за ‘Четене’ и “Слушане’

 *тестът съдържа реални изпитни материали; резултатът от теста ще видите веднага, след като го завършите.

Към безплатния FCE ‘Четене’ и “Слушане’ – Тест>>
Може да проверите как бихте се справили и с компонентите ‘Писане’ и ‘Говорене’

ези компоненти се провеждат с реални изпитни материали с наш преподавател на живо в нашата онлайн класна стая. След като получите своите резултати, изпитващият Ви преподавател, ще Ви даде насоки върху какво да работите, за да постигнете оптимална оценка.

Двата компонента ‘Писане’ и ‘Говорене’ от изпита се заплащат в размер на 75лв.

*при постигане на резултат над 65%, е възможно да се издаде сертификат по Общата Европейска Езикова рамка, удостоверяващ нивото на езика, което сте показали. Цената на сертификата е включена в общата цена на изпита. Към регистрация за FCE – Писане и Говорене Тест>>


Ето и граматическите структури, които трябва да владеете, за да се явите на изпита:

 1. Всички глаголни времена: Трябва да владеете всички времена в английски език и да ги използвате правилно в контекст. Времената в английски език са 12 основни + 4 допълнителни. Разберете всичко за времената в анлийски език тук>>
 2. Страдателен залог (passive voice): Трябва да можете да използвате страдателния залог в правилните ситуации, когато искате да се фокусирате върху действието или обекта в изречението, а не върху подлога. Разберете всичко за страдателен залог (passive voice) тук>>
 3. Условни наклонения (conditionals): Трябва да можете да използвате условните изречения, за да изразите възможни или хипотетични ситуации. Разберете всичко за условните изречения тук>>
 4. Герундий и инфинитив (Gerund and infinitive): Трябва да можете да разпознавате и да използвате герундий и инфинитив, както и разликите между тях. Научете всичко за тях тук>>
 5. Модални глаголи (Modal verbs): Трябва да можете да използвате модални глаголи, като например can, could, should, must и много други, за да изразите желание, задължение, способност и други концепции. Разберете всичко за модалните глаголи тук>>
 6. Непряка реч (Reported speech): Трябва да знаете как да цитирате някого друг, който говори на английски език. Разберете всичко за това тук>>

Това са само някои от граматическите теми, които ще срещнете в изпита за FCE. Те се изучават поетапно до ниво В2 по Европейската Езикова рамка.

Линк към Английска граматика от ниво А1 до С1 кликнете тук>>


На FCE теста могат да се получат следните оценки:

ОценкаОбщ балПроцентен диапазон
A180-19080%-100%
B173-17975%-79%
C160-17270%-74%
Level B2140-15960%-69%
Level B1120-13950%-59%
Level A2100-11945%-49%
Level A180-9940%-44%
Fail0-790%-39%

 

Забележете, че този тест се оценява от A до C, а след това има четири нива на езикова компетентност: B2, B1, A2 и A1. Ако кандидатът не успее да постигне ниво A1, ще получи оценката “Fail”. Всяка от тези оценки е свързана с определен общ балов диапазон и процентен диапазон в съответствие с общия брой точки в теста.


Важно е да знаете, че когато кандидатствате в университет или за работа, трябва да сте се запознали предварително с изискванията, които има съответното учреждение, за да знаете и какъв резултат целите на изпита FCE.


Може да се регистрирате за Тест ‘Писане’ и “Говорене” или директно за Онлайн Индивидуално обучение за сертификатна подготовка (FCE) като попълните заявката, а наш сътрудник ще се свърже с Вас в рамките на 1 работен ден:

Лични данни

 
 
 
 
 

Потвърждение

сертификатна подготовка; FCE; CAE; IELTS; online; онлайн; дистанционно; онлайн обучение; дистанционно обучение; онлайн обучение за изпит по интернет; обучение по интернет; курс по интернет; как да се подготвя за IELTS; как да се подготвя за CAE; как да се подготвя за FCE; първи сертификат; сертификатно обучение cambridge; british council; английски език; английски; сертификат по английски език; сертификатна подготовка по английски език; сертификати на кеймбридж; сертификати на кеймбрич; сертификати по английски език; международни сертификати по английски език