Броими и неброими съществителните имена – Английски език. Обобщаваща таблица

За да получавате известия за нови статии с Английска граматика, въведете Вашия e-mail тук:

 

Countable and Uncountable Nouns

Броими и неброими съществителни

  • Учебен център “Скоростно Учене” предлага

Индивидуални Онлайн уроци по Английски език с жива връзка с преподавател.

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за ВЪЗРАСТНИ

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за УЧЕНИЦИ


Видео


Граматика

В английския език съществителните имена се делят на броими и неброими

Броими

Това са предмети, които можем да преброим. Те имат форма в единствено и множествено число.

Pen – pens

Apple – apples

Box – boxes

Person – people

Child – children

С тях можем да използваме граматика за единствено и множествено число:

The car is new.

The cars are new.

Неброими

Това са съществителни имена, които на английски език не могат да бъдат преброени. Те нямат множествено число и често спадат в една от следните категории:

  • Абстрактни идеи и преживявания – love, freedom, education, luck, help, beauty, music

  • Материали и субстанции – wood, glass, paper, gold, cement, silver, ice, iron, cotton, steel

  • Течности и газове – water, gasoline, coffee, blood, smoke , air

  • Думи за времето – weather, thunder, lightning, rain, snow, fog,

  • Неща, направени от по-малки неща – rice, sugar, salt, flour, grass, dust

  • Имена на групи или колекции от предмети – furniture, equipment, rubbish, luggage, traffic, food

  • Някои храни – bread, cheese, cream, chocolate, ham, bacon, fish, meat

  • Други – accommodation, homework, knowledge, advice, information, money, permission, research, traffic, travel.

Винаги може да направите справка, дали съществителното име е броимо или неброимо в речник!

С тях можем да използваме САМО граматика за единствено число.

I want water. / The rain is cold.

I want waters. / The rains are cold.

За да преброим неброимите съществителни, ще ни трябва мерна единица:

Например:

Водата можем да преброим на капки, на чаши, на бутилки…

A drop of water, three glasses of water, two bottles of water…

Оризът можем да преброим на пакети, на купи, на чаши…

A pack of rice, three bowls of rice, two cups of rice…

Шоколадът можем да преброим на парчета, опаковки, грамове…

A block of chocolate, three packs of chocolate, a hundred grams of chocolate…

Структура

количество

Дума за измерване

of

Неброимо същ. име

Примери

two

cups

of

coffee

several

games

of

tennis

a

glass

of

water

three

slices

of

bread

Броими и Неброими

Имаме думи, които имат две или повече значения. Възможно е едно от значенията им да е броимо, а другото – неброимо. Ето няколко примера за това:

Броимо

дума

Неброимо

косъм

There are two hairs in my coffee!

hair

коса

I don’t have much hair.

лампа

There are two lights in our bedroom.

light

светлина

Close the curtain. There’s too much light!

звук

Shhhhh! I thought I heard a noise.

There are so many different noises in the city.

noise

шум

It’s difficult to work when there is so much noise.

Вестник, контролно

Have you got a paper to read? (newspaper)

Hand me those student papers.

paper

хартия

I want to draw a picture. Have you got some paper?

стая

Our house has seven rooms.

room

място

Is there room for me to sit here? We had a great time at the party.

път

How many times have I told you no?

time

време

Have you got time for a cup of coffee?

произведение

Macbeth is one of Shakespeare’s greatest works.

work

работа

I have no money. I need work!

Онлайн курс по Английски и Немски език – всички нива. Жива видео връзка с преподавател, гъвкав график.

ПРОВЕРЕТЕ ДАЛИ СТЕ ГИ УСВОИЛИ С ТОЗИ ТЕСТ

Направете бърз тест върху граматиката:

Countable / Uncountable Nounsезиков център, английски език, тест, за ученици, варна, онлайн, езикови курсове, уроци по английски, мога, не мога, английска граматика, научи английски, бързо

ИГРАЙТЕ ОЩЕ ИГРИ ЗА УПРАЖНЕНИЕ

 


Към граматиката за ниво Beginner Начинаещи

Към граматиката за ниво Elementary Малко напреднали

Към граматиката за ниво Pre-intermediate Pre-intermediate

Към граматиката за ниво Intermediate Intermediate

Към граматиката за ниво Upper-intermediate Upper-intermediate

 german-to-englishОнлайн обучение – Английски и Немски език -> photo11Всички глаголни времена в Английски език -> memory champПолезни съвети при учене ->

  • Учебен център “Скоростно Учене” предлага

Индивидуални Онлайн уроци по Английски език с жива връзка с преподавател.

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за ВЪЗРАСТНИ

Разберете повече за ОНЛАЙН уроци за УЧЕНИЦИ

Може да се регистрирате за ОНЛАЙН обучение като попълните заявката и наш сътрудник ще се свърже  Вас в рамките на 1 работен ден:

Лични данни

 
 
 
 
 

Потвърждение

Езиков център варна

курсове по английски език варна
курсове по немски език
английски език варна
онлайн курсове
дистанционно обучение

езиков център варна. английски език. немски език. курсове по английски език варна. курсове по немски език. дистанционно обучение. онлайн курсове. онлайн курсове по английски. онлайн курсове по немски. английски език варна, курсове по английски. курсове по немски.